Zamenjava upravnika mora potekati v skladu z zakonodajo

zamenjava upravnika ljubljanaKadar se odločamo za najbolj primernega upravnika, pričakujemo da bo v celoti izpolnil naša pričakovanja. Vendar pa je v praksi situacija velikokrat popolnoma drugačna, in velikokrat slišimo od znancev, prijateljev ali sorodnikov različna pritoževanja nad upravljanjem stavbe v kateri živijo. Posledica takšnega, dalj časa trajajočega nezadovoljstva, je velikokrat zamenjava upravnika. Ker gre za zelo zakompliciran postopek, naj bo to zadnji ukrep v sili.

Delo upravnika nikakor ni enostavno, saj mora zadovoljiti željam in potrebam različnih stanovalcev, ki jim je velikokrat težko ustreči. Etažni lastniki in upravnik se tako lahko zaradi različnih interesov in pogledov velikokrat znajdejo na različnih bregovih, ki pa jih ni mogoče premostiti. V tem primeru je edina rešitev zamenjava upravnika, ki mora potekati v skladu z zakonom in pravilnikom.

Pomembno je vedeti, da lahko etažni lastniki kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev. Pri tem je odpovedni rok tri mesece, to pa je tudi obdobje, ko je potrebno izbrati novega upravnika. Zamenjava upravnika je možna šele takrat, ko s tem soglaša več kot 50-odstotna večina po solastniških deležih, v nasprotnem primeru se je potrebno sprijazniti s starim upravnikom in poiskati drugo rešitev.

Sklep o odstopu od pogodbe o opravljanju upravniških storitev je izjemno pomemben korak pri zamenjavi upravnika. Pozornost je potrebno nameniti temu, da je upravniku poslan s priporočeno pošto s povratnico, sicer zamenjava upravnika ni v skladu s predpisanimi pravilniki. Na dan prenehanja pogodbe o opravljanju upravniških storitev, mora upravnik sestaviti končni obračun, izdelati končno poročilo, vsa sredstva na računu pa se morajo prenesti na račun novega upravnika.

Ker zamenjava upravnika ni ravno postopek s katerim bi se srečevali vsak dan ali pa vsak mesec, se je potrebno pred samim postopkom temeljito pozanimati o vseh možnostih in tudi poteku samega postopka. Na ta način bo celoten postopek manj stresen in učinkovito izpeljan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *